Hur dyrt blir det att måla om villan?

Kostnaden för att måla om sin villa beror på flera olika saker; allt från vilken färg man vill ha till om man väljer att utföra arbetet själv eller anlitar en målare. Det kan kanske verka självklart att det kommer att bli billigare att måla själv än att anlita ett proffs, men då ska man ha ett antal saker i åtanke. För det första så är det ett ganska drygt jobb att måla själv, och något som kommer att ta lång tid. Dessutom kommer man att behöva olika redskap, som exempelvis ställningar, som kommer att kosta. Att måla ett hus, speciellt ett högre sådant, är inte heller helt riskfritt. Arbetskostnaden för husmålning är också avdragsgill med ROT-avdraget, vilket hjälper till att hålla kostnaderna nere. Exempel på hur ett prisförslag kan presenteras med ROT-avdrag finner du på www.källartorken.se. Timpriset för att anlita en målare varierar, men ligger vanligtvis mellan 400-500 kronor.

Priserna för målarfärg varierar också kraftigt, beroende på färgtyp. I allmänhet är vattenbaserade färger, som exempelvis Falu Rödfärg, betydligt billigare än exempelvis oljebaserade färger. Men literpriset är där lite missvisande, och man kan komma att behöva dubbelt så mycket – eller mer! – vattenbaserad färg för att täcka samma yta; 3 kvadratmeter per liter jämfört med 6-8. Oljebaserade färger har också i allmänhet längre livslängd än vattenbaserade, vilket gör att man inte behöver måla om lika ofta. Ytterligare en fråga att ta hänsyn till är huruvida man kommer att behöva göra en eller två strykningar. Att avgöra vilken färg som kommer att bli billigast är således ingen lätt uppgift, och kräver att man läser på noga om de olika färger man väljer mellan. Sett i rena literpris så kostar de billigaste färgerna runt 40 kronor per liter, medan exempelvis akrylatfärg kan kosta tre-fem gånger så mycket. Den rena materialkostnaden för att måla om villan kan alltså variera enormt.

Vad gäller arbetskostnaden så kan man säga att en utbildad målare normalt sett hinner med ungefär 2-4 kvadratmeter fasad per timme. Det rör sig alltså om ett arbete som kan ta rätt lång tid, och det kan löna sig mycket att ta in offerter från flera olika målare eftersom det kan vara ganska stor variation vad gäller pris.