Ny handläggning för bergvärme i Båstad

Beslutet om bergvärme i Örebäcksparken har hanterats felaktigt, och nu ska det göras om. Ett bygge som utförs av Båstadhem fick sitt tillstånd avslaget vid 2011, men beslutet utfördes av en tjänsteman på delegation. Men, eftersom Båstadhem är ett kommunalt bolag är det jävsnämnden som ska hantera dessa frågor. Nu har en överklagan av beslutet gått igenom och jävsnämnden har tagit sig an att gå igenom ärendet på nytt och se till att det genomförs på rätt sätt.

Det här rapporterar Helsingborgs Dagblad: i en artikel publicerad 31:a oktober.

– Vi har fått veta att vi har till den 18 november på oss att ta fram en ny ansökan med en teknisk beskrivning av anläggningen och en miljökonsekvensbeskrivning, som är den stora biten för vår del, säger Robert Falk, bolagets vd, till tidningen.

En mer utförlig miljökonsekvensbeskrivning som väger in detaljplanen för området ska göras. Särskilt hur vattentäkten i området kommer påverkas av bygget.

Jävsnämnden har sitt nästa sammanträde schemalagt den 16:e December där frågan ska tas upp, men det är inte säkert att ett slutgiltigt beslut fattas då. Inflyttningen i området sker vid årsskiftet, så om beslut inte tas har Båstadhem meddelat att de har en reservplan för uppvärmning med elpanna tills bergvärmeanläggningen kan tas i drift.

– Skulle det bli så att vi inte får använda anläggningen kommer det här ha kostat oss en dryg miljon totalt sett. Tid är pengar i sådana här sammanhang så det är klart att vi beklagar att man behöver göra ett omtag, säger Robert Falk.

Läs mer om hushållsenergi och bostadsuppvärmning:

http://www.bastad.se/kommun-samhalle/miljo-hallbarhet/miljo-och-halsa/miljoskydd/varmepump/

http://akerberg-son.se/